Junior Campus Hoofdkantoor

Zamenhofstraat 116K Unit 1.4

1025 JK  Amsterdam

Tel: 06 2110 8789 


home

Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding; wetenschap en techniek is bij uitstek geschikt om deze natuurlijke nieuwsgierigheid verder te ontwikkelen. Ieder kind is in staat om al op jonge leeftijd zich wetenschappelijke begrippen eigen te maken en toe te passen

Want wetenschap:

  •      prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen
  •      bevordert de samenwerking, het overleggen en leren van elkaar
  •      bevordert het zoeken naar creatieve oplossingen
  •      nodigt uit tot nadenken en ontdekkend bezig zijn
  •      is een stimulans voor het taal- en rekenonderwijs
  •      stilt de hoe? en waarom? vraag waar veel kinderen mee rondlopen

Door wetenschap en techniek aan te bieden op school en op de BSO, kunnen schoelen en BSO's zich steviger te positioneren in de omgeving en daarmee de aantrekkelijkheid voor kinderen, ouders en personeel te vergoten.

Junior Campus heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van een unieke formule die voor elke school en BSO in Nederland en de Nederlandse scholen in het buitenland makkelijk te integreren is. Binnen de lessen van Junior Campus wordt veel samenwerking gevraagd van de kinderen. Ze worden gestimuleerd actief informatie te verwerven, te bewerken, toe te passen,te oefenen en te presenteren. Doordat de kinderen met elkaar over de onderwijsinhoud praten, hun gedachten onder woorden brengen en kennis en opvattingen uitwisselen, ondergaat het onderwerp een persoonlijke bewerking en krijgt het meer betekenis voor het kind. Kinderen worden uitgedaagd een onderzoeksvraag te formuleren, om zaken samen te bespreken en ervaringen, kennis en materialen met anderen te delen. Ze gaan samen op zoek naar oplossingen of antwoorden op hun vragen en geven aan het eind van hun zoektocht een gezamenlijke presentatie.