Wat gaat er veranderen vanaf januari 2020

In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen aandacht hebben voor Wetenschap & Technologie in het curriculum (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart.

Speerpunten

Belangrijke Speerpunten voor het basisonderwijs

Alle kinderen op de basisschool moeten kennismaken en aan de slag met wetenschap en technologie.

Onderzoekend en ontwerpend leren is daarbij een belangrijk fundament.

Veel aandacht voor de basisvaardigheden van OOL

Er wordt gewerkt aan een samenhangende, doorlopende loopbaanoriëntatie van basisschool tot universiteit

Rol van de leerkracht

Rol van de leerkracht

De leerkracht heeft hierbij een cruciale rol. De leerkracht heeft een begeleidende rol en wordt net als de leerlingen deelnemer aan het proces.

Om bij de leerlingen een onderzoekende houding te bewerkstelligen is het noodzakelijk om het handelen als leerkracht hierop aan te laten sluiten. De leerkracht zal de leerlingen regelmatig gelegenheid moeten geven om vragen te opperen en twijfel te uiten. In W&T wordt daarom altijd gestart met het vertellen van een verhaal, het stellen van een vraag of het poneren van een stelling. Dit zijn stimuli die het vragen stellen oproepen.

De onderzoekende houding wordt verder zichtbaar als leerlingen een vervolg kunnen geven aan de vraag. Dit kan bereikt worden door geleide oefening en door leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven over de activiteiten die ze bedenken en uitvoeren. Eigen onderzoek van leerlingen is goed mogelijk als ze hier geleidelijk mee vertrouwd raken. Door steeds minder voor te structureren en de leerlingen hulpmiddelen te bieden als vraagstarters of een keuzemenu met onderzoeksmethoden, is het goed mogelijk dat veel leerlingen in de bovenbouw na voldoende oefening van de hele taak zelf aan het werk kunnen. Minder structuur betekent echter niet dat de begeleiding afneemt, integendeel zelfs.

Hulp

Nascholing en bijscholing

Er zijn verschillende manieren voor bijscholing en nascholing. Informeer hiervoor bij de hogescholen en de Pabo’s bij jou in de buurt. Er zijn ook verschillende stichtingen en commerciële aanbieders die bijscholing en nascholing aanbieden op diverse aspecten van w&t, zoals materialen, lesvoorbeelden en didaktiek. Het eigen schoolbestuur kan je hierbij op weg helpen. Belangrijk hierbij is eerst goed als school in klaart te brengen welke manier bij de school past en zodoende voldoende draagvlak te creëren.

Waarom W&T?

Waarom is W&T zo belangrijk?

De maatschappij heeft burgers nodig die vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid onder de knie hebben.  Deze vaardigheden worden steeds belangrijker en niet alleen voor de technische beroepen. Ook voor niet-technische beroepen is steeds meer kennis van en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie geen rol speelt. Het gebruik van techniek in sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport wordt steeds groter en dit zal de banen van de toekomst beïnvloeden.