Bouwkunde: Stevige constructies2019-04-10T11:28:14+00:00

Project Description

Bouwkunde: stevige constructies

Voor de leerlingen die inmiddels al wat ervaring en zelfvertrouwen hebben opgedaan met de basisvaardigheden, hebben we een cursus ontwikkeld waarin een gehele OOL-cyclus doorlopen wordt: Stevige Constructies.

Eerst maken ze kennis met een realistisch bouwkundig probleem, ze onderzoeken en analyseren het probleem verder en formuleren goede onderzoeksvragen. Vervolgens gaan ze zelf experimenteren, op zoek naar antwoorden, tot ze voldoende weten over stevige constructies en in staat zijn een onderbouwd ontwerp te maken en uit te voeren. Uiteraard wordt het resultaat getest, aangepast en ten slotte gepresenteerd.

De cursus duurt 6 tot 8 lessen van een uur. Aan de lessen kunnen huiswerkopdrachten gekoppeld worden die tussen de lessen door uitgevoerd worden (hetzij thuis, hetzij in de klas).