W&T2017-01-04T16:49:06+00:00

Project Description

Lesmethode W&T

Bij elke les van W&T zijn de doelstellingen, lesorganisatie en voorbereiding, eventuele achtergrondinformatie en uiteindelijk het lesverloop beschreven. Het lesverloop bestaat uit een aantal stappen die leerkrachten achtereenvolgens kunnen uitvoeren. In de laatste stap of stappen wordt de les met de leerlingen geëvalueerd.

De lessen W&T hebben een klassikale introductie en afsluiting. In de introductie wordt aan de leerlingen duidelijk gemaakt waar ze zich mee bezig gaan houden. Afhankelijk van het thema kunnen meerdere lessen nodig zijn voor het doorlopen van de stappen. In dat geval heeft elke les een korte klassikale introductie en afsluiting.

De lesmethode W&T bestaat uit in totaal 21 thema’s, 14 met als thema een Wetenschapper en 7 met als thema een Uitvinding. Ieder leerjaar maakt gebruik van 3 thema’s, 2 uit de reeks Wetenschappers en 1 uit de reeks Uitvindingen. Tijdens de schoolcarrière doorloopt iedere leerling alle 21 thema’s.

Bij de lessenreeks Wetenschappers zijn de lessen ontwikkeld vanuit de volgende punten:

wetenschapper als echt persoon uit het verleden; wetenschapper als ontdekker/uitvinder van een bekend concept; wetenschapper als voorbeeld van onderzoekend leren; natuurkundig verschijnsel als onderdeel van ons heden en verleden.

Bij de lessenreeks Uitvindingen zijn de volgende punten gekozen: uitvinding als probleemoplosser; uitvinding als basis voor verdere ontwikkeling; uitvinding als voorbeeld van ontwerpend leren; uitvinding als onderdeel van het dagelijks leven.