Licht

2017-11-16T12:20:43+00:00

Licht Newton heeft niet alleen de zwaartekracht ontdekt maar ook als eerste beschreven dat licht uit verschillende kleuren bestaat. De deelnemers leren over hoe je licht kan splitsen en wat er dan gebeurt. Ze leren over de werking van het oog en hoe spiegels werken. Bij deze cursus maken ze een camera obscura en een [...]

Bouwkunde

2017-11-22T10:09:07+00:00

Bouwkunde In de lessen bouwkunde, leren de deelnemers alles over het maken van bouwtekeningen, het bouwen van torens en bruggen. Hoe maak je deze zodat ze heel sterk zijn. wat zijn de beste constructies. Wie bouwt de hoogste toren en wie bouwt de sterkste brug. Hoe maak je van een idee in je hoofd een [...]

Geluid: Make some Noise!

2018-01-31T11:28:00+00:00

Geluid: Make some Noise! De nieuwe Junior Campus cursus “Geluid: Make some noise” is inmiddels een groot succes.De cursus biedt kinderen op een actieve, onderzoekende manier inzicht in de manieren waarop geluid ontstaat (door trillingen). Ze ontdekken hoe je verschillende toonhoogtes kunt aanbrengen en hoe je geluid versterkt. Ze bouwen zelf modellen van ons stemorgaan en [...]

Biologie

2017-11-16T10:58:08+00:00

Biologie Dat we op apen lijken, dat is duidelijk. Maar lijken wij eigenlijk ook op een plant? Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen een mens en een plant. De deelnemers leren van alles over het brein, planten en insecten. Ze gaan zelf insecten ontleden en zaadjes onder verschillende omstandigheden planten. Belangrijk onderdeel van [...]

Elektriciteit

2017-11-16T10:46:34+00:00

Elektriciteit In deze lessen gaan we dieper in op het natuurkundig verschijnsel elektriciteit. Wanneer is het ontstaan, wat is het en waar kan je het vinden. Hoe kan je het zelf opwekken en wat kan je ermee. Ze gaan aan de slag met statische elektriciteit, moeten zelf een stroomkring maken en maken een lamp of [...]

Science

2017-01-04T15:49:29+00:00

Science Deze lessenreeks is een combinatie van de lessen Alles=Scheikunde en Magic Science. De deelnemers starten met een uitdaging die ze in een uur moeten oplossen. Daarna gaan ze aan de slag met verschillende vloeistoffen, chemische reacties, en verschillende manieren van chromatografie. Maar ze onderzoeken ook de kracht van water, en het verschil in de [...]

Detective Science

2017-01-04T15:35:01+00:00

Detective Science Wat is een goede getuige en waarom is het zo dat verschillende getuigen iets compleet anders kunnen verklaren.  Hoe werkt het maken van vingerafdrukken en hoe kunnen we verschillende op elkaar lijken poeders uit elkaar houden. In navolging van de populaire series zoals CSI gaan de deelnemers ook op onderzoek uit.

Transport & Technologie 3

2017-01-04T15:29:35+00:00

Transport & technologie 3 In het laatste deel uit de serie Transport & Techniek maken ze twee verschillende autos met verschillende aandrijvingen. Bij het eerste ontwerp moeten ze gebruik maken van een riemaandrijving, bij de tweede auto gaat het om elektriciteit en een propeller. Ze hoeven deel 1 & 2 niet gevolgd te hebben om [...]

Transport & Technologie 2

2017-01-04T15:26:45+00:00

Transport & Technologie 2 In deel 2 van Transport & Techniek ontwerpen de deelnemers verschillende boten. En leren ze meer over de aandrijving door middel van wind en door middel van een zelfgemaakt radartje. Ze maken een strandzeiler en een radarbootje. Ze hoeven deel 1 niet gevolgd te hebben om deel 2 te kunnen doen. [...]