The Happy Game

Tijdsduur: 25 minuten

The Happy Game

Kinderen spelenderwijs leren gelukkig en veerkrachtig te zijn. The Happy Game hoopt hieraan een bijdrage te leveren door een bordspel dat kinderen met hun omgeving (andere kinderen, leerkrachten, ouders en wellicht psychologen) kunnen spelen en waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Bordspel The Happy Game (thehappygame.org)

Ongeveer 25 minuten

Je kunt The Happy Game uiteraard gewoon als bordspel door een groepje leerlingen zelf laten spelen. Maar er zijn meer manieren om The Happy Game in je lesdag op te nemen.

Bijvoorbeeld klassikaal als “Geluk van de dag”: trek elke dag een kaartje en besteed daar met elkaar aandacht aan.

Of verdeel de leerlingen in (tafel)groepen en geef ieder groepje een ander thema. Laat ze zich zo verder in de verschillende aspecten van geluk verdiepen.

Wees creatief. Geef de verschillende aspecten van geluk dagelijks een plekje in je lespraktijk.

Lesbeschrijving The Happy Game

  1. Trek een kaartje uit de Happy Game en besteed hier met zijn alle aandacht aan.
  2. Verdeel de leerlingen in (tafel)groepen en geef ieder groepje een ander thema. Laat ze zich zo verder in de verschillende aspecten van geluk verdiepen.