Home2021-01-22T13:20:12+01:00
UITDAGEND, LEUK EN LEERZAAM

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN


EIGENTIJDS ONDERWIJS VOOR BASISSCHOLEN EN BSO
Wij ondersteunen basisscholen en BSO’s met lessen en projecten waarin we leerlingen op een eigentijdse manier kennis laten maken met actuele thema’s binnen de Wetenschap & Technologie, Growth Mindset en Burgerschap.
bekijk ons aanbod

OPLOSSINGEN VOOR ELKE UITDAGING, ELKE SCHOOL EN BSO

“EUREKA” -Archimedes

Scholen kampen op dit moment met veel verschillende uitdagingen, zoals het lerarentekort, Covid19 en achterstanden bij leerlingen. De lessen van Junior Campus kunnen hierbij een ondersteuning bieden. Junior Campus ondersteunt inmiddels al veel scholen met niet alleen leerzame lessen en projecten op het gebied van OOl, W&T, Growth Mindset en Burgerschap maar heeft inmiddels ook een deel van de lessen beschikbaar als online lessen en kunnen dan ook ingezet worden voor Onderwijs op Afstand.

De lessen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor de opvang van klassen in het kader van de 5e schooldag, werkdrukverlaging of duurzame inzetbaarheid van leerkrachten, maar ook als naschoolse activiteit of Plusklas.

Naast onze lessen, leren we de leerkrachten hoe ze met gebruik van de eigen methode op eenvoudige wijze OOL in de les kunnen inpassen. En als kers op de taart mogen we op een aantal scholen de leerling- en redactieraden begeleiden!

Bekijk ons aanbod
Onderzoekend leren - Moleculen maken tijdens de science les

UITDAGEND, LEUK EN LEERZAAM

“Ik dacht dat het moeilijk zou zijn. Maar ik ben er super goed in” -Sarah, groep 5

In onze lessen en projecten worden diverse thema’s binnen de Wetenschap gebruikt om de leerlingen de verschillende basisvaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend leren bij te brengen.

De leerlingen krijgen zelf inzicht in de vaardigheden die ze aanleren en zijn in staat deze verder te ontwikkelen en waar nodig in te zetten. Op deze manier worden ze klaargestoomd voor de toekomst. En de de lessen zijn ook nog gewoon leuk!

bekijk onze lessen en projecten

EEN GROOT TEAM VAN OPGELEIDE DOCENTEN

“I never teach my pupils, I only provide the conditions in which they can learn” -Albert Einstein

De docenten zijn onze basis. De docent staat tussen de leerlingen in, daagt ze uit, laat ze hun eigen fouten maken en kauwt het antwoord nooit voor. In de lessen worden de leerlingen eerst geconfronteerd met een “verwonderingsmoment” en gaan dan samen met de docent op zoek naar oplossingen en verklaringen. De docent begeleidt dit proces.

Inmiddels hebben we al meer dan 30 docenten getraind en opgeleid in onze manier van lesgeven.

lees meer over onze docenten
Junior Campus Docent Priscilla
Junior Campus Docent Rick
Junior Campus Docent Annemij
Junior Campus Docent Jean Paul
Junior Campus Docent Maryse
Junior Campus Docent Sander
Onderzoekend leren - Opwekken statische elektriciteit met ballonnen

ELK KIND KLAAR VOOR DE TOEKOMST

“Leer kinderen hoe ze moeten leren, niet wat ze moeten leren” -Margaret Mead

Wij geloven sterk in de kracht van verwondering en nieuwsgierigheid bij kinderen. Door ze al vroeg in aanraking te laten komen met W&T en ze de basisvaardigheden aan te leren, ontdekken ze waar hun talenten liggen, kunnen ze de wereld om hen heen beter begrijpen en leren ze om te gaan met tegenslagen.

Door hierop in te spelen, de lessen aan te laten sluiten bij de leef- en fantasiewereld van kinderen is de eerste stap gezet naar plezier, zelfverzekerdheid en succes!

lees meer over ons

Wat onze klanten zeggen

“De afgelopen schooljaren hebben de kinderen van het Klaverblad met veel plezier de technieklessen gevolgd. Junior Campus zorgt niet alleen voor doordachte lessen, maar ook voor enthousiaste docenten die ook de leerkrachten kunnen begeleiden.Zo wordt techniek niet alleen inzichtelijk, maar werken de kinderen gemotiveerd aan hun opdrachten.”

“Wanneer ik een activiteit van Junior Campus inplan, zie ik dat deze erg gewild is.

De activiteit is altijd vol en de kinderen doen enthousiast mee, omdat de activiteit uitdaagt, laat ontdekken en kinderen zelf laat experimenteren.

Ze hebben plezier terwijl ze leren.”

Alvy Felter-Rakimin, Talentmakelaar Combiwel Junior

“Junior Campus verzorgd al een aantal jaar verschillende leuke workshops voor de Hildebrand van Loon school. De kinderen schrijven zich ieder seizoen weer met grote aantallen in voor de workshops.

De workshops zijn leerzaam en creatief. En de kinderen zijn dan ook altijd heel erg trots op hun zelfgemaakte resultaten.”

Mirella Kelders-de Jong, TSO Coördinator Hildebrand van Loon


Laatste nieuws

Meer nieuws


OPLOSSINGEN VOOR ELKE UITDAGING, ELKE SCHOOL EN BSO

De Junior Campus aanpak

Junior Campus heeft in de loop van de tijd veel lessen ontwikkeld waarin de leerlingen kennismaken met Wetenschap & Technologie en tegelijkertijd de basisvaardigheden van OOL aanleren en oefenen.

Deze lessen zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging of invulling 5e schooldag.

Met het inzetten van de lessen van Junior Campus maakt de school een goede start met het structureel aanbieden van W&T (Techniekpact 2020) en OOL.

Meer over ons aanbod
Overzicht lessen en projecten portfolio - Junior Campus

Junior Campus ook bij jou op school of bso?

Neem contact op!