Over Ons2018-11-15T21:50:50+00:00
  • Junior campus - onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk

Over Junior Campus

Junior Campus is in december 2009 opgericht vanwege enerzijds een duidelijk gebrek aan kennis en praktische mogelijkheden op scholen om goede lessen in wetenschap en techniek te verzorgen. Anderzijds was er een te kort aan vernieuwend onderwijs waarbij de onderzoekend en ontwerpende leren veel centraler zou moeten komen te staan. Junior Campus heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van een unieke formule die voor elke school en BSO in Nederland makkelijk te integreren is en is inmiddels actief door heel Nederland. Alle cursussen maken gebruik van onderzoekend en ontwerpend leren op met een eigentijdse en praktische aanpak.

In ons huidige onderwijsstelsel maken veel leerlingen tussen hun tiende en vijftiende levensjaar de voor studie en loopbaan belangrijke keuzes. Weten ze welke vakken nodig zijn voor welke beroepen? Hoe kijken ze op die leeftijd aan tegen wetenschap en techniek? Wat voor beeld hebben ze van wetenschappelijke beroepen? De Nederlandse samenleving heeft behoefte aan mensen die autonoom denken, die een nieuwsgierige houding hebben en die verstand hebben van en interesse hebben in wetenschap en techniek. Scholen en BSO’s kunnen hieraan een grote bijdrage leveren door kinderen al op de basisschool bewust maken van de wereld van wetenschap en techniek en hen aan te moedigen de van nature aanwezige onderzoekende houding verder te ontwikkelen door gebruik te maken van de basis principes van het onderzoekend en ontwerpend leren.

.
  • Junior Campus waarom doen we dit
  • Junior Campus onderzoekend en ontwerpend leren
  • Junioer Campus stappen in Onderzoekend en Ontwerpend leren
  • Junioe Campus Nieuwe rol leerkracht
  • Junior Campus Vreedzame School
  • Junior Campus slide aanbod
  • Junior Camus slide Wetenschap en Techniek
  • Junior Campus slide Contact
Experts in Onderzoekend en Ontwerpend leren
Ondersteuning kerndoelen W&T
Goed opgeleide en enthousiaste docenten

Junior Campus heeft zichzelf als doel gesteld basisscholen te ondersteunen bij het implementeren van Wetenschap & Technologie op de school en zowel leerkrachten als leerlingen kennis te laten maken met ontwerpend en onderzoekend leren. Daarnaast vinden we het belangrijk om leerlingen al vroeg kennis te laten maken met Wetenschap.

Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding; Wetenschap & Technologie is bij uitstek geschikt om deze natuurlijke nieuwsgierigheid verder te ontwikkelen. Ieder kind is in staat om al op jonge leeftijd zich wetenschappelijke begrippen eigen te maken en toe te passen. Elk kind heeft het in zich om grootse dingen te doen, te ontwerpen of uit te vinden. Junior Campus helpt hierbij en zorgt ervoor dat de aanwezige nieuwsgierigheid niet verloren gaat maar juist aangewakkerd en ontwikkeld wordt.

Leerkrachten hebben het zwaar. Overvolle klassen, rugzakleerlingen waar geen extra geld voor wordt vrijgemaakt, en een curriculum wat constant aan verandering onderhevig is. Junior Campus snapt dat het lastig is om naast de reguliere vakken ook nog tijd vrij te maken voor wetenschap en technologie.  Daarbij komt dat niet elke leerkracht de kennis van of interesse in wetenschap en technologieheeft

Junior Campus kan het hele gedeelte wetenschap en technologievan de school overnemen en ervoor zorgen dat alle leerlingen tijdens hun lagere schooltijd in aanraking komen met de wondere wereld van de wetenschap. De leerlingen komen niet alleen in aanraking met wetenschap en technologie maar leren op een nieuwe manier na te denken en te handelen

In elke les binnen de formule van Junior Campus wordt staat de onderzoekende houding van de leerlingen centraal. Ze worden gestimuleerd actief informatie te verwerven, te bewerken, toe te passen, te oefenen en te presenteren. Al samenwerkend praten de leerlingen met elkaar over de onderwijsinhoud, leren ze hun gedachten onder woorden te brengen en kennis en opvattingen met elkaar uit te wisselen. Op deze manier ondergaat het onderwerp een persoonlijke bewerking en krijgt het meer betekenis voor de leerling. Ze worden uitgedaagd een onderzoeksvraag te formuleren, om zaken samen te bespreken en ervaringen, kennis en materialen met anderen te delen. Ze gaan op zoek naar oplossingen en antwoorden op hun vragen en geven aan het eind van hun zoektocht een presentatie waarin ze hun bevindingen aan de rest presenteren.

De lessen kunnen onder schooltijd aangeboden worden maar ook tijdens de overblijf of naschool. 1 unieke les is mogelijk, maar 3, 6, of 15 lessen ook. In alle gevallen komt een hoog opgeleide Junior Campus docent naar school om de les te geven.

Voor de cursussen tijdens de overblijf of na schooltijd is het enige dat we van de school vragen, een ruimte waarin we kunnen werken. De werving, contact met de ouders en facturering loopt via Junior Campus.

Ons Team

Heleen Hanselman
Heleen HanselmanFounder & Eigenaar
Na vele jaren gewerkt te hebben in de uitgeverswereld werd het tijd voor iets anders. Het onderwijs heeft me altijd getrokken. Ik merkte dat er op basisscholen veel te weinig aandacht was voor techniek en voor het echte onderzoeken. Junior campus is inmiddels expert op gebied van Onderzoekend Leren en gesprekspartners voor veel scholen die hiermee van start willen gaan. Af en toe geef ik ook nog zelf les om te kijken of de cursussen aangepast dienen te worden en omdat ik het nog steeds ontzettend leuk vind om te doen.
Alice Rijcken
Alice RijckenMede-eigenaar
Ik ben Alice Rijcken. Na jaren in de telecom (Bedrijfskunde) en jaren voor de klas in het voortgezet onderwijs (lerarenopleiding Nederlands), ben ik geland bij Junior Campus. De combinatie Wetenschap&Technologie met Onderzoekend en Ontwerpend leren maakt Junior Campus voor mij bijzonder. Door met plezier zelf te ervaren, te onderzoeken en zelf te ontwerpen, hoor je bijna in de hoofden van de deelnemende kinderen “kwartjes vallen” en zie je “lichtjes gaan branden”. Verwondering is iets om te behouden en daar draag ik graag met Junior Campus aan bij.
Marie-Louise Woudstra
Marie-Louise WoudstraJunior Campus Zuid Holland
Mijn naam is Marie-Louise Woudstra. Mijn oorsprong ligt in de Nederlandse taal en letterkunde en ik ben mijn carrière gestart met lesgeven en ontwikkelen van cultuurprogramma’s in Den Haag voor Vluchtelingen. Mijn laatste functie als directeur van een communicatie bureau in Rotterdam heb ik met veel passie en ambitie gedaan. Ik heb de overstap gemaakt naar Junior Campus omdat ik hier mijn persoonlijke ambitie kan combineren met het ondernemerschap. Het werken met en voor kinderen is ontzettend leuk en als moeder van 2 kinderen op de basisschool weet ik goed waar behoefte aan is.

Renate Kroon
Renate KroonDocent & Trainer
Hoi, ik ben Renate. Ik studeer aan de Universitaire Pabo van Amsterdam, dit doe ik met veel plezier. Ik vind het heerlijk om te zien hoe kinderen groeien en nieuwe dingen leren en draag daar graag een steentje aan bij. Niet alleen kinderen leren, maar ik leer ook weer van de kinderen. Kinderen hebben verassende ideeën en zijn zeer vindingrijk. Ik ben nu al benieuwd wat ze bij de eerstvolgende les weer allemaal gaan ontdekken!
Esther Urban
Esther UrbanDocent
Mijn naam is Esther en ik studeer in Amsterdam aan de Universitaire Pabo. Na mijn studie wil ik graag op een school voor (verstandelijk) gehandicapte kinderen les gaan geven. Bij Junior Campus werken, doe ik met veel plezier. Het is mooi om te zien hoe enthousiast kinderen worden als ze iets ontdekken wat ze nog niet wisten. De kinderen leren een onderzoekende houding aan die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken en het is mooi om te zien hoe goed sommige kinderen al kunnen verklaren waarom hun proef wel of niet werkt.
Hanna Vlap
Hanna VlapDocent
Mijn naam is Hanna en ik ben derdejaars student aan de UvA (Universitaire Pabo van Amsterdam). Ik kan erg veel motivatie van leerlingen die zich zo goed bij je voelen dat ze je alles willen en kunnen vragen. Bijvoorbeeld vragen als: ‘Juf wat doet u eigenlijk voor werk?’. Dit soort dingen maakt het lesgeven nog leuker dan alleen het lesgeven zelf.
Jean Paul van Soest
Jean Paul van SoestDocent
Ik ben Jean-Paul, natuurkundestudent aan Universiteit Leiden. Het is onwijs leuk mijn studie te combineren met lesgeven op basisscholen. Het is leuk om te zien hoe de kinderen de proefjes en experimenten doen en ervan leren. En dat ze ook steeds meer willen doen. Alle verschillende onderwerpen die voorbijkomen zijn meestal nieuw voor de leerlingen, wat het alleen maar uitdagender en spannender voor ze maakt. Het enthousiasme in de klas motiveert om de lessen steeds leuker te maken.
Anne Spigt
Anne SpigtDocent
Hallo, ik ben Anne Spigt, 23 jaar oud en woon in Amsterdam. Na mijn bachelor psychologie afgerond te hebben ben ik een minor Trauma Psychologie in Jerusalem gaan doen en momenteel doe ik een minor filosofie. Ik vind het leuk om aan kinderen op de basisschool les te geven doordat ze zo nieuwsgierig zijn en veel eigen inbreng hebben.

Mirthe Ofwegen
Mirthe OfwegenDocent
Hoi, ik ben Mirthe. Ik zit op dit moment in mijn tweede jaar van de studie psychologie aan de UvA. Voor mijn specialisatie volgend jaar wil ik graag in de richting van ontwikkelingspsychologie. Ik vind het namelijk erg interessant dat kinderen een hele andere kijk hebben op de wereld en hoe dit per leeftijd kan verschillen. Het lijkt me daarom ook erg leuk om te zien hoe kinderen op een speelse en creatieve manier leren van de experimentjes die zij uitvoeren bij Junior Campus.
Vera Debeij
Vera DebeijDocent
‘Ik ben Vera. Ik heb psychobiologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Deze opleiding is gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de hersenen en dat vond ik erg interessant. Ik vind het leuk om kinderen meer te leren over wetenschap en geniet van hun enthousiaste. Dit doe ik nu zowel bij Junior Campus als bij NEMO, het wetenschapsmuseum van Amsterdam. Daarnaast ben ik vaak bezig met verschillende hobby’s zoals zingen, toneelspelen en zwemmen.’
Karel Veldkamp
Karel VeldkampDocent
Anneke Gooswit
Anneke GooswitDocent & Trainer
Hoi ik ben Anneke Gooswit. Na ongeveer 30 jaar met veel plezier en passie in het onderwijs werkzaam te zijn geweest ben ik dit schooljaar met prepensioen gegaan. Het werken via Junior Campus is mij een grote uitdaging omdat ik met kinderen werk en m’n vaardigheden als leerkracht weer kan inzetten tijdens de technieklessen. Het is fijn om voor Junior Campus te werken.
Florence Visser
Florence VisserDocent
Frederique Purnot
Frederique PurnotDocent
Gambheera van der Post
Gambheera van der PostDocent
Ik ben Gambheera van der Post en heb o.a. in het basisonderwijs gewerkt. Later heb ik me ontwikkeld tot kunstzinnig coach en geef nu nog mandala workshops. Ik vind het heerlijk als kinderen onderzoekend bezig kunnen zijn en wil daar met Junior Campus een bijdrage aan leveren.
Rick Groot
Rick GrootDocent
Tjerko Kieft
Tjerko KieftDocent
Hoi, ik ben Tjerko Kieft, tweedejaars Natuur- en Sterrenkunde student aan de UvA. Wetenschap vind ik altijd heel interessant en kinderen enthousiast maken over wetenschap met leuke en bijzondere feitjes en verhaaltjes daar haal ik veel plezier uit. Om te zien hoe de kinderen het steeds leuker gaan vinden en er meer en meer over willen weten motiveert mij. Precies daarom heb ik het erg naar mijn zin als docent bij Junior Campus.
Jan van Velthuijsen
Jan van VelthuijsenDocent
Mijn naam is Jan. Voordat ik enige jaren geleden met pensioen ging, heb ik eerst ruim 30 jaar in de elektriciteitssector gewerkt. Daarna ben ik overgestapt naar het onderwijs, waar ik 10 jaar les heb gegeven aan leerlingen van het MBO. Verder ben ik 25 jaar als avonddocent Financieel Management verbonden geweest aan de Haagse Hogeschool.
Afgezien van de hand- en spandiensten voor mijn zeven kleinkinderen heb ik vooral leservaring met (jong)volwassenen. Het leek mij dan ook een creatieve uitdaging nu eens cursussen te verzorgen voor basisschoolleerlingen. Daar heb ik geen spijt van. De lessen van Junior Campus zijn dusdanig van opzet dat de kinderen enthousiast meedoen en spelenderwijs kennis opdoen. Als docent is het een mooie taak daar een bijdrage aan te leveren.
Ad van Geest
Ad van GeestDocent
Mijn naam is Ad van Geest. Na jaren als HRM-adviseur en docent in het HBO-onderwijs te hebben gewerkt, kwam Junior Campus op mijn pad.
Geweldig om te zien, hoe nieuwsgierig, vindingrijk en creatief kinderen kunnen zijn.
En niet te vergeten: kinderen de ruimte te geven voor hun eigen ideeën en creativiteit bij hun experimenten. Ik ervaar bij Junior Campus, hoe kinderen groeien door op een speelse manier nieuwe dingen te ontdekken en te leren samenwerken.
Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.
Maryse van Tilborg
Maryse van TilborgDocent
Karlijn ten BrinkDocent
Hoi, ik ben Karlijn en ik studeer psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vind het erg leuk om kinderen iets te leren; ze staan nog open voor alles en komen soms met verrassende verklaringen, waar ik zelf nog niet eens aan had gedacht!
Behalve dat ik het leuk vind om de kinderen les te geven, vind ik het ook heel leuk om te zien hoe ze op mij en op elkaar reageren. Naast deze leuke bijbaan help ik kinderen hun knuffels beter te maken als berendokter in het AMC.
Marleen van Meeteren
Marleen van MeeterenDocent
Shanice Martopawiro
Shanice MartopawiroDocent
Mijn naam is Shanice Martopawiro en ik ben plantenbioloog. Ik ben vijf jaar leidster bij de scouting geweest. Ik haal veel plezier uit het werken met kinderen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en hun nieuwsgierigheid kan de leukste en gekste gesprekken opleveren. Het is leuk om als Junior Campus docent samen met de kinderen experimenten te doen. Het laat veel ruimte voor hun eigen ideeën en creativiteit. Ik denk ook dat dit een goede manier is om te laten zien dat wetenschap niet stoffig is, maar juist heel gaaf.
Liselotte Ringia
Liselotte RingiaDocent
Jelte Hoekstra
Jelte HoekstraDocent
Michelle Smulders
Michelle SmuldersDocent
Docent

Onze Klanten

Neem contact op

Onderzoekend en ontwerpend leren bij jou op school of BSO?

Neem vrijblijvend contact met ons op - wij helpen je graag
Neem contact op