Over Junior Campus

Leer door te ontwerpen en te onderzoeken

Om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij is het belangrijk dat leerlingen een actieve, kritische, onderzoekende en probleemoplossende houding ontwikkelen. Hierdoor zijn ze in staat om de alom aanwezige informatie op de juiste waarde in te schatten en op de juiste manier in te zetten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op de basisschool een start maken met het aanleren van de basisvaardigheden die horen bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL).

Missie

Junior Campus wil dat elke leerling op de basisschool de basisvaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend Leren aanleert en dat dit een vast onderdeel van het curriculum wordt. Daarnaast willen we leerlingen al vroeg kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek zodat hun interesse aangewakkerd kan worden. Door het aanleren van de basisvaardigheden te combineren met leuke W&T lessen willen we elk kind een gelijke kans geven.

Visie

Kinderen leren het best vanuit een intrinsieke motivatie om iets te willen weten. Wanneer ze zich ergens over verwonderen of verbazen of ergens nieuwsgierig naar zijn, zullen ze vanzelf op onderzoek gaan naar informatie en
oplossingen. Junior Campus wil ze een omgeving bieden waarin ze vrij zijn om vragen te stellen en om op onderzoek uit te gaan.

Focus op het ontwikkelen van de basisvaardigheden OOL

De vaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpen Leren zijn niet alleen belangrijk bij het doen van onderzoek of in een ontwerpproces, deze vaardigheden kunnen altijd en overal ingezet worden. In onze lessen zullen de onderstaande vaardigheden dan ook vaak geoefend worden.

ontdek onze lessen

Meer dan 40 onderzoekende lessenseries en modules

Onze lessen en projecten gebruiken
de 7 stappen van OOL

In onze lessen en projecten worden diverse thema’s binnen de Wetenschap gebruikt om de leerlingen de verschillende basisvaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend leren bij te brengen.

Bij onderzoekend leren onderzoeken de leerlingen organismen, objecten en verschijnselen in hun omgeving onder begeleiding van een docent. Bij ontwerpend leren ontwerpen leerlingen een product. In allerlei praktijksituaties is gebleken dat de beide benaderingen elkaar goed aanvullen, en ook dat kinderen er op hun eigen niveau mee aan de slag kunnen. Het onderzoekend en ontwerpend leren verloopt via een model met zeven stappen.

In al onze projecten worden de bovenstaande stappen doorlopen. Hiernaast besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de basisvaardigheden.

Lesmethode Wereldoriëntatie & OOL

Om OOL op een eenvoudige manier een vaste plek in het curriculum van de school te geven hebben wij een geheel nieuwe lesmethode Wereldoriëntatie ontwikkeld, Junior Wereld Campus (JWC). Dit is een lesmethode voor Wereldoriëntatie voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Met JWC krijgt een leerling tijdens de basisschooltijd alle inhoudslijnen van Wereldoriëntatie (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld om je heen) aangeboden. In een schooljaar vullend programma van 30 lessen worden alle basisvaardigheden van OOL aangeleerd. Bovendien dekt het volledige programma van Junior Wereld Campus ook nog eens minimaal 95% van de SLO aanbodsdoelen en wordt er veel aandacht aan taal-, reken- en digitale vaardigheden besteed.

Coaching en training docenten - Junior Campus

De Junior Campus docenten

Onze docenten komen vanuit verschillende richtingen. We hebben veel docenten van de Pabo en de UPVA maar ook van de studies Psychologie, Pedagogiek, Biologie, Natuur- en Sterrenkunde. Daarnaast werken we ook met zzp’ers met veel ervaring in het onderwijs. Zij hebben allemaal gemeen dat ze het leuk en belangrijk vinden om samen met de leerlingen uitdagingen aan te gaan en op onderzoek te gaan. Ze hebben allen een passie voor onderwijs en willen graag bijdragen aan het beter voorbereid zijn op de toekomst van basisschoolleerlingen. Voordat ze aan de slag gaan bij Junior Campus hebben zij een cursus  pedagogisch en didactisch handelen gevolgd, en hebben ze de eerste lessen intensieve begeleiding gehad. Uiteraard zijn ze allemaal in bezit van een VOG verklaring.

Wij zijn trots op onze docenten. Zij zijn tenslotte onze basis. Een docent van Junior Campus heeft een duidelijke rol als procesbegeleider. De docent staat tussen de leerlingen in, daagt ze uit, laat ze hun eigen fouten maken en kauwt het antwoord nooit voor.