OVER JUNIOR CAMPUS

Hoe het begon

Junior Campus is in december 2009 opgericht omdat we een tekort zagen aan goed, leuk en leerzaam Wetenschap & Technologie onderwijs. We zijn gestart met 1 naschoolse cursus waarin de deelnemers verschillende zogenaamde “exhibits” moesten bouwen en de wetenschap erachter moesten ontdekken. Gaandeweg bleek er steeds meer animo en vraag te komen voor deze manier van lesgeven dat we meer lessen zijn ontwikkelen in verschillende thema’s.

Hoe meer we na schooltijd op de diverse scholen kwamen, hoe vaker we de vraag kregen om ook voor tijdens schooltijd activiteiten te ontwikkelen en te verzorgen. En zo geschiedde. Inmiddels hebben we een breed portfolio met diverse lessen en projecten die op verschillende tijden op de dag inzetbaar zijn.

Waar in 2009 nog heel erg de nadruk lag op Wetenschap & Technologie, zijn we in onze lessen en projecten in de loop van de tijd steeds meer aandacht gaan besteden aan Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL). Inmiddels is Junior Campus de specialist in lessen en projecten die opgebouwd zijn vanuit de 7 stappen van OOL en worden in elke les de verschillenden basisvaardigheden die nodig zijn bij OOL aangeleerd en ingeoefend.

Inmiddels zijn we actief door het hele land, hebben we een portfolio van meer dan 20 lessen series en projecten, een team van meer dan 30 docenten en bieden we sinds kort op onderwijs op afstand.

Junior Campus heeft zichzelf als doel gesteld basisscholen te ondersteunen bij het implementeren van Wetenschap & Technologie op de school en zowel leerkrachten als leerlingen de basisvaardigheden die horen bij  ontwerpend en onderzoekend leren eigen te maken. Daarnaast vinden we het belangrijk om leerlingen al vroeg kennis te laten maken met Wetenschap.

Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding; Wetenschap & Technologie is bi