Onze lessen series

Junior Campus heeft in de loop van de tijd in samenwerking met diverse scholen en studenten veel lessen ontwikkeld waarin de leerlingen kennismaken met Wetenschap & Technologie en tegelijkertijd de basisvaardigheden van OOL aanleren en oefenen. Deze lessen zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen en projecten kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging.