Beschikbaar voor:

Groep 7 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De ruimte om je heen, De Samenleving, Planten, dieren en de mens

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

In deze module leggen de leerlingen verbanden tussen de vijf grote klimaten en de inrichting van gebieden. Ze worden architect van een stuk land in een van deze klimaten.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.