Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4, 6, 8, 12 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

De leerlingenraad is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Het is een uitgelezen kans om de leerlingen in het klein te laten zien hoe democratie werkt. Tijdens het begeleiden van de leerlingenraad laten we de leerlingen eerst kennismaken met “goed burgerschap”. Ze volgen eerst een paar lessen uit de serie Burgerschap. Hierin leren ze wat democratie is en wat de rol van de burger is in onze samenleving. Ze oefenen met discussiëren, overleggen, presenteren. Ze leren omgaan met ander meningen en moeten proberen om consensus te vinden. Daarna gaan ze onderzoeken wat zij als leerlingenraad en vertegenwoordigers van de school, voor hun eigen school en buurt kunnen betekenen.

OOL Project Leerlingenraad in actie

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Democratie, burgerschap, vaardigheden, grondwet, stemrecht, samenleving, rechten, meerderheid, respect, draagvlak, planning, consensus.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Nieuwsgierig zijn, samenwerken, , waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren.