Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep 6, 7, 8 van de basischool

Inzetbaar:
Tijdsduur:

6, 8 of 10 lessen van een uur

Inhoud van de lessen

Deelnemers aan de redactieraad leren hoe het is om in een redactie te werken. Welke functies zijn noodzakelijk (redacteur, hoofdredacteur, eindredacteur, fotograaf, vormgever etc…). En wat houden de functies in. Ze leren om te voelen welke onderwerpen op school en in de buurt spelen en hoe ze dat op een positieve manier kunnen beschrijven in de krant of nieuwsbrief. Er wordt intensief samengewerkt met de leerlingenraad.

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Democratie, burgerschap, vaardigheden, samenleving, rechten, meerderheid, respect, draagvlak, planning, consensus, redactie, deadline.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren, interviewen, informatief schrijven.