Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4, 8, 6 of 12 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

In het project Burgerschap gaan de leerlingen op zoek naar iets wat ze in de school of buurt zouden willen verbeteren. Maar voordat ze hiermee gaan starten leren ze eerst over democratie en de rol van de burger in onze samenleving. Ze oefenen met discussiëren, overleggen, presenteren. Ze leren omgaan met ander meningen en moeten proberen om consensus te vinden. Als ze dit in de vingers hebben gaan ze kijken wat ze zouden willen veranderen en hoe ze er voor kunnen zorgen dat het ook werkelijk doorgaat.

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Democratie, burgerschap, vaardigheden, grondwet, stemrecht, samenleving, rechten, meerderheid, respect, draagvlak, planning, consensus, racisme.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren.