Beschikbaar voor:

Groep 8 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Tijdsduur:

Inhoud van de lessen

In deze module gaan de leerlingen onderzoek doen naar welvaart in de tien tijdvakken. Ter voorbereiding hierop verkennen ze wat welvaart inhoudt en wat basisbehoeften zijn. Is er verschil in welvaart tussen landen? En hoe was de welvaart als je terug gaat kijken in de geschiedenis?

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.