Beschikbaar voor:

Groep 7 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De ruimte om je heen, Planten dieren en de mens

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

In Groei en Bloei onderzoeken de leerlingen hoe planten groeien en zich voortplanten, waarbij ze parallellen maken met dieren en de mens. Verder onderzoeken ze hoe snel iets groeit en voeren ze ook hun eigen onderzoek uit.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.