Beschikbaar voor:

Groep 8 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

Planten dieren en de mens, Jezelf en de ander

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

Het thema van de module is ‘ons lichaam’. In deze module gaat het over het belang van onze gezondheid. De rode draad in de module vormen zeven orgaanstelsels: het skelet, hersenen en zenuwstelsel, hart- en vatenstelsel, spierstelsel, spijsvertering, ademhalingsstelsel en urinestelsel. De leerlingen verkennen de stelsels door middel van bronnenonderzoek en vormen expertgroepen die ieder een mini-les verzorgen. Daarna doen de leerlingen een klein onderzoek naar de gezondheid in de klas. Aan het eind van de module verdiepen de leerlingen de kennis en inzichten die ze hebben opgedaan; ze denken na over de gevolgen wanneer er niet goed voor het lichaam gezorgd wordt.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.