Beschikbaar voor:

Groep 4 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De samenleving, De ruimte om je heen, Planten dieren en de mens, Verschijnselen natuurkunde en techniek

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

In deze module onderzoeken de leerlingen het milieu aan de hand van verschillende thema’s: de tuin, het bos, de stad en het platteland. Ze leren uit welke onderdelen het milieu bestaat, ontdekken hoe alles samenhangt, wat het belang van evenwicht is en welke rol de mens hierin speelt.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.