Beschikbaar voor:

Groep 6 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De ruimte om je heen, De samenleving, Tijd

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

In deze module leren de leerlingen het begrip migratie kennen en herkennen in verschillende tijdvakken uit onze geschiedenis. Ze onderzoeken de migratieverhalen van kinderen door de eeuwen heen. Ze ontdekken dat migratie van alle tijden is, waarom mensen migreren en wat daar de oorzaken en gevolgen van kunnen zijn.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.