Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep 3 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De ruimte om je heen

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

Het thema van de module is de ruimte. De module begint bij de plek waar de leerlingen zelf wonen: de aarde. Ze leren hoe de aarde er uitziet, hoe de aarde zich beweegt in de ruimte en wat zwaartekracht is. Vervolgens gaan ze verder de ruimte in. Ze ontdekken dat de maan en de zon ook draaien, wat astronauten zijn en waarom zij een speciaal pak dragen. De module eindigt met het ontwerpen van een eigen fantasieplaneet.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.