Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep 5 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De ruimte om je heen, Planten dieren en de mens

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

In deze module gaan de leerlingen op safari naar verschillende plekken op de wereld. Ze verkennen en onderzoeken de opbouw van de aarde, haar lagen en platen, het ontstaan van gebergten en de oorsprong van vulkanen en aardbevingen, haar grondsoorten, begroeiing, de verdeling in land en water, verschillende bodems en landschappen. Ze sluiten de module af met een eigen onderzoek van landschappen in Nederland.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.