Beschikbaar voor:

Groep 7 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De samenleving, Jezelf en de ander

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

Aan de hand van vier casussen onderzoeken de leerlingen begrippen zoals vooroordelen en discriminatie en hoe ze respectvol met anderen om kunnen gaan. Ze brengen dit in verband met mensenrechten en de grondwet. Vervolgens gaan ze zelf een oplossing ontwerpen voor een van de casussen waarmee ze het dagelijks leven van die persoon kunnen verbeteren.

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.