Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

De filosofielessen van Junior Campus zijn ontwikkeld door studenten Filosofie van de UVA. In deze lessen gaan we het onder andere hebben over “gedachten”, wat zijn dat eigenlijk, en wat is tact? Aan de hand van de film “Dr Seuss: Horton hears a Who” gaan we discussiëren over wat bestaat en wat niet. En wanneer iets bestaat. Zijn wij mensen allemaal verschillend of lijken we allemaal toch wel heel veel op elkaar. Ze leren hun meningen te verwoorden, naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren.

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Tact, bestaan, waarheid, gedachten.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Samenwerken, kritisch denken, vastleggen, vertrouwen, vragen stellen.