Beschikbaar voor:

Groep 3 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

De ruimte om je heen, De samenleving, Jezelf en de ander

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

Aan de hand van verhalen rond drie vriendjes, verkennen de leerlingen in de eigen leefwereld verschillende aspecten van samenleven zoals verschillen tussen mensen, verschillende samenlevingsvormen, verschillende leefgewoonten, gezag, het belang van afspraken en regels en het mede zorgdragen voor de eigen leefomgeving (thuis en op school).

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.