Beschikbaar voor:

Groep 6 van de basischool

SLO inhoudslijn(en):

Planten dieren en de mens, Verschijnselen natuurkunde en techniek

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de lessen

In deze module staat een ontwerpuitdaging centraal: ‘Hoe kun je overleven in het wild?’. Om de leerlingen te inspireren kijken we naar voorbeelden van biomimicry (oplossingen zoeken in de natuur). Want hoe kunnen we nou beter leren om te overleven in het wild dan vanuit de natuur?

Over de Junior Wereld Campus lesmodules

Deze module is onderdeel van de Junior Wereld Campus lesmethode Wereldoriëntatie. De lesmethode is zo ontwikkeld dat scholen deze zelfstandig kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk om de modules onder begeleiding van een Junior Campus docent losstaand in te zetten voor bijvoorbeeld een plusklas, werkdrukverlaging of tijdens de regulieren lessen.

In Junior Wereld Campus wordt Onderzoekend en Ontwerpend leren gecombineerd met het SLO-programma voor Wereldoriëntatie. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van OOL aangeleerd en ingeoefend.