Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4, 6 of 8 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

In de kunst lessen verbeelding is er veel aandacht voor beweging en vormen. Hoe krijg je beweging in bepaalde materialen en voorwerpen en op welke manier kan je dit gebruiken in de kunst. En hoe kan je verschillende vormen gebruiken in de kunst. De leerlingen doen onderzoek naar materialen en vormen en maken eigen kunstwerken.

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Beweging, cirkels, elektriciteit, stroomkring, verbeelding, creatie, zwaartepunt, evenwicht

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, creatief nadenken