Onderwerp:
Beschikbaar voor:

Groep brugklas van de basischool

Tijdsduur:

2 dagdelen van 120 minuten incl. 1 kickboksclinic van 60 minuten of 6 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

Om brugklassers uit hun vaste mindset te halen en een op groei gerichte houding te helpen ontwikkelen biedt Junior Campus de training kick start your mind. In deze bewustwordingstraining onderzoeken jongeren de werking van hun brein, leren ze dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de staat van hun hersenen en waarom het belangrijk is om je brein goed te verzorgen en hoe je dat doet. Ze ervaren ook dat je ergens beter in kan worden door te oefenen en door te zetten.
Bij een goede verzorging van het brein en creëren van optimale leeromstandigheden, hoort ook voldoende lichaamsbeweging. In samenwerking met Sander Brinkhuijsen Sportevents vullen we het dagprogramma aan met een kickboksclinic, waarbij de leerlingen ervaren hoe snel ze kunnen leren. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om na de fysieke inspanning onderzoek te doen naar de invloed van lichaamsbeweging op hun leercapaciteit en daarmee op het belang van blijven sporten!

unior Campus lessenserie Kick start your mind- onderzoekend en ontwerpend leren

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Brein, hersenen, neuronen, verbindingen, reflexen.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Experimenteren, samenwerken, voorspellen, ontwerpen, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen.