Beschikbaar voor:

Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4, 6, of 8 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

De deelnemers leren door verschillenden uitdagingen en activiteiten wat de verschillende bouwtechnieken zijn. Welke techniek is het sterkst en waar zie je dat in het dagelijks leven terug. De deelnemers werken door middel van verschillende opdrachten naar een eindopdracht toe waar ze dat wat ze geleerd hebben in de praktijk moeten brengen: het ontwerpen van de sterkste brug.

Junior Campus OOL lessenserie Bouwkunde- kind met bouwhelm en boor - onderzoekend en ontwerpend leren

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Aardbeving, bouwwerk, constructie, licht, zwaar, stevig, driehoek, vierkant, cirkel.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Experimenteren, samenwerken, voorspellen, ontwerpen, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen.