Beschikbaar voor:

Groep 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4, 6, of 8 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

Bij de lessen Transport gaat het echt om Onderzoeken en Ontwerpen. Er wordt in de lessen eerst onderzoek naar de verschillenden manieren om iets in beweging te brengen. Ze onderzoeken beweging door middel van water, wind en lucht. De deelnemers moeten door gebruik te maken van de diverse aandrijfmogelijkheden verschillende voertuigen ontwerpen. Ze ontwerpen een auto, boot en vliegtuig. De Junior Campus logboekjes worden hier gebruikt om te ontwerpen en te verbeteren.

Junior Campus OOL lessenserie Transport - kind met vliegtuig- onderzoekend en ontwerpend leren

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Transport, voertuig, frame, as, aandrijving, beweging, snelheid, afstand, drijven, zinken, zweven, gewicht, luchtdruk.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Experimenteren, samenwerken, voorspellen, ontwerpen, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen.