Beschikbaar voor:

Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4, 6 of 8 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

In de lessen Science Lab van Junior Campus doen de deelnemers onderzoek naar verschillende natuurkundige en scheikundige verschijnselen zoals lucht- en waterdruk, chromatografie en zwaartekracht. Maar ook leren ze door middel van verschillende proefjes en experimentjes meer over moleculen, chemische reacties en de werking van verschillende stoffen. En uiteraard eindigen ze de lessenreeks met de spectaculaire colafontein! Het junior Campus logboekje wordt gebruikt om voorspellingen te doen en uitkomsten op te schrijven.

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Licht, zwaar, zinken, drijven, mengen, chemische reacties, chromatografie, waterdruk, luchtdruk, moleculen, atomen, deeltjes, elektriciteit, Newton, oppervlaktespanning en zwaartekracht

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Experimenteren, samenwerken, voorspellen, ontwerpen, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen.