Beschikbaar voor:

Groep 5, 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4, 6 of 8 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

In de lessen Biologie leren de deelnemers meer over mens, plant en dier. Ze gaan aan de slag met de hersenen, de spieren, de reflexen en de ogen. Ze gaan zaadjes planten en voorspellen hoe een boon groeit. Wat is osmose en kan je een bloem een andere kleur geven? Maar ze leren ook over insecten en gaan onderzoeken hoe sprinkhanen, krekels en meelwormen in elkaar zitten door ze te ontleden. En een nieuw onderdeel in onze biologie lessen is Biomimicry: het observeren en leren van de dieren om ons heen. Kortom, lessen boordevol activiteiten en onderzoek. Ook in deze lessen maken de deelnemers gebruik van het Junior Campus Logboekje om alle bevindingen bij te houden.

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Biomimicry, nabootsen, licht, donker, bodensoorten, osmose, spieren, gewrichten, longen, insecten, ontleden.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Experimenteren, samenwerken, voorspellen, ontwerpen, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen.