Beschikbaar voor:

Groep 6, 7, 8 van de basischool

Tijdsduur:

4 of 6 lessen van 60 minuten

Inhoud van de lessen

In de lessen Weerwetenschapper leren de kinderen het weer beschrijven aan de hand van een aantal opdrachten.
De leerlingen houden bijvoorbeeld gedurende de looptijd een logboek bij waarin ze het weer van die dag beschrijven. Ze leren hoe een regenboog ontstaat, wanneer wind een storm wordt en hoe het kan dat het regent. Ze doen onderzoek naar de hoeveelheid regen in een maand en berekenen het gemiddelde.

Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen

Klimaat, temperatuur, onderzoeksvragen, opzoekvragen, windkracht, regenboog, open en gesloten vraag, observeren, meteoroloog, weersvoorspelling, logboek.

Deelnemers oefenen de volgende vaardigheden

Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren, interviewen, informatief schrijven.