Anders omgaan met het lerarentekort

19 mei 2021
Door Heleen Woudstra

Dit schooljaar heeft een aantal Amsterdamse basisscholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid subsidie aan te vragen in het kader van het Noodplan lerarentekort. De directeur van basisschool Elout en drie van haar leerlingen delen hun ervaringen over de aanpak en samenwerking met Junior Campus.

Dit bericht is geschreven, en oorspronkelijk gepubliceerd in de 6e nieuwsbrief vanuit de stuurgroep noodplan lerarentekort van mei 2021 door het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO Amsterdam). Hieronder een kopie van het originele bericht om het voor onze lezer zichtbaar te maken.

ANDERS OMGAAN MET TEKORTEN:
32 SCHOLEN MAKEN GEBRUIK VAN SUBSIDIE

Dit schooljaar hebben 32 scholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het inzetten van externe onderwijsgevenden. In het kader van het Noodplan lerarentekort. Hiermee heeft het project haar doelstelling van minimaal 25 scholen behaald.

De cijfers

Meer dan 7500 leerlingen van 32 Amsterdamse basisscholen hebben in totaal meer dan dertienduizend uren les gehad van anders bekwame professionals. Uren die als gevolg van het lerarentekort op deze scholen en de hoge werkdruk van onderbezette teams, anders veel lastiger in te vullen waren geweest. De gemeente heeft 40% van deze inzet gesubsidieerd. De scholen zelf hebben de andere 60% als cofinanciering ingebracht.

De scenario’s

De meeste scholen kiezen voor de organisatie van deze lessen voor grofweg drie scenario’s. De talentencarrousel, waar IKC Talent en de Nellestein voor gekozen hebben. Een andere optie is het roostermodel. Scholen als onder andere De Schakel, Al Jawahara of Basisschool Elout roosteren externe professionals voor een paar uur in, op een vast moment van de week. Lees hieronder het interview met Hanife Sak, directeur van Basisschool Elout. Scholen als de 7-Zeeën, hebben er voor gekozen om het gehele jaar voor een bepaalde groep een hele dag een externe leerkracht in te vliegen. In dit zogenaamde vacature-scenario wordt de externe professional bijna een onderdeel van het team.

Het aanbod

Binnen vrijwel alle domeinen hebben onze contactpersonen aanbieders bemiddeld. Populair is aanbod binnen het domein kunst & cultuur, wetenschap & techniek en (wereld)burgerschap.
Foto’s: Beerend Honing. Leerlingen basisschool Elout

Junior Campus maakt onderzoekers van leerlingen op Basisschool Elout

Leerlingen van basisschool Elout van KBA Nieuw West volgen wetenschap & technieklessen van Junior Campus. Binnen het kader van het project Anders omgaan met tekorten heeft directeur Hanife Sak met deze lessen van de nood een deugd gemaakt. Zij vertelt wat deze samenwerking hen oplevert.
Foto: Beerend Honing. 

Waarom heb je een externe lesaanbieder ingeschakeld?
‘Omdat ik de werkdruk van mijn leerkrachten wilde verlagen en omdat we onze leerlingen iets wilden bieden dat we zelf niet in huis hebben. We hebben veel niet-Nederlandse leerlingen op school en die krijgen van huis uit niet altijd alles mee wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om de buitenwereld naar binnen te halen.’

Waarom heb je voor de wetenschap & technieklessen van Junior Campus gekozen?
‘We hebben goed gekeken waar per bouw behoefte aan was en overlegd met onze kinderraad. Voor groep 6 tot en met 8 was dat wetenschap & techniek. Het fijne aan Junior Campus is dat we steeds dezelfde docent krijgen en dat dat dus voor rust in de klas zorgt. En hoewel ze een vast programma hebben, zijn ze bereid om hun lessen aan te passen aan de thema’s op school. Omdat veel van onze leerlingen thuis geen Nederlands spreken hebben we Junior Campus gevraagd om de lessen te beginnen met een woordenschatspelletje. En dat hebben ze ongelooflijk goed opgepikt.’

Welke subsidie heb je hiervoor ingezet?
‘In het kader van het Noodplan Lerarentekort heeft de gemeente 60% van de kosten betaald. De resterende 40% betaalt ons bestuur uit het potje onderwijsinnovatie.’

Wat zijn de voordelen om met jouw school aan de pilot van dit project mee te doen?
‘Ik vind het ontzettend fijn dat ik kan aangeven wat we willen en dat er dan meteen passend aanbod uitrolt. En ook dat ik straks op het platform gemakkelijk nieuwe aanbieders leer kennen én dat ik dankzij het “Leergesprek” met andere schoolleiders hoor wat hun ervaringen zijn met externe aanbieders. Maar bovenal ben ik blij dat ik via het project de juiste match gevonden heb!’

De leerlingen aan het woord: Micha, Sarah Sharon en Younes

Wat doe je tijdens de lessen van Junior Campus?
Micha (groep 8): ‘We doen steeds verschillende projecten. Soms duren ze één les, soms meerdere lessen. Wat het onderwerp ook is, we bedenken altijd met een klein groepje een onderzoeksvraag en proberen daar in de les een antwoord op te vinden.’

Wat heb je ervan geleerd?
Sharon (groep 6): ‘De laatste keer was het onderwerp krachtmeting. Door allerlei proefjes met verschillende materialen in verschillende vormen zijn we erachter gekomen dat vorm alles bepaalt. Een materiaal kan in de ene vorm niet sterk, maar in een andere vorm wel sterk zijn. Dat wist ik eerst nog niet, maar dat zal ik nu altijd onthouden.’

Wat is er zo leuk aan wetenschap & techniek?
Sarah (groep 8): ‘Ik dacht eerst dat het heel saai zou zijn, maar als je eenmaal actief bezig bent, dan is de les echt heel leuk en krijg je er vanzelf zin in! En dat we nu weten wat de tien hoogste bruggen ter wereld zijn, vind ik heel bijzonder.’

Wat kun je later met deze lessen?
Younes (groep 7): ‘Als je veel over wetenschap & techniek leert, kun je uitvinder worden. Ik wil bijvoorbeeld een jetpack uitvinden waarmee ik zelf kan vliegen. Of zelf lichtjes laten branden. Maar vooral een machine om daklozen te helpen – de streetfeeder die Sharon bedacht heeft – is heel cool.’