Klantcase – de Tamboerijn

“Wij vinden de organisatie en begeleiding van Junior Campus doordacht in elkaar zitten, het aanbod is verrijkend. De Tamboerijn werkt de laatste jaren wekelijks met Junior Campus (een aantal uren). Dat doen wij in klas-doorbroken groepen maar ook in een project in de midden- en bovenbouw. Ik kan Junior Campus aanraden aan collega-scholen”

José Bijl – Adjunct-directeur OBS De Tamboerijn

Over de Tamboerijn

Op de Tamboerijn staat het kind centraal. De kinderen gaan met plezier naar school ontwikkelen zich daar optimaal. Alle kinderen zijn welkom, tenzij een kind een ondersteuningsbehoefte heeft welke de school niet kan bieden.
Onze vijf kernwaarden zijn: met elkaar; talenten ontdekken; nieuwsgierigheid prikkelen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en veel plezier maken.

Ons doel is om de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele talenten van alle kinderen op school te ontdekken en te ontwikkelen. Ons doel is om ieder kind zoveel mogelijk tot zijn of haar recht te laten komen. De Tamboerijn is een plek waar vertrouwen in het kind, samenwerken met elkaar en hoge
verwachtingen van wat een kind kan leidend zijn. De verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen geven wij een invulling in de school en in activiteiten. Samen met de ouders en de sociale en educatieve partners geven wij vorm aan onze missie en visie.

Uitdaging

Junior Campus verzorgde al jaren de verrijkingsklassen op de Tamboerijn. De Tamboerijn zocht opnieuw contact met Junior Campus omdat er binnen het basisprogramma van de tamboerijn te weinig ruimte was voor ontdekkend en onderzoekend leren. Ze zochten een aanbod waarin voor alle groepen onderzoeken en samenwerken, de twee kernwaarden van de school, ruimschoots behandeld werden.

Junior Campus OOL lessenserie Kettingreactie- onderzoekend en ontwerpend leren

Oplossing

Gedurende een periode van 6 weken kwamen twee docenten per groep naar de Tamboerijn om lessen Kettingreactie te geven. De lessen werden volledig verzorg en al het materiaal namen de docenten van Junior Campus mee. In de lessen kettingreactie werken de leerlingen met elkaar toe naar een eigen kettingreactie. Ze leren stap voor stap hoe de verschillende overbrengingen en krachten werken en moeten deze vervolgens in een eigen kettingreactie gebruiken. In de tijd dat de Junior Campus docenten in de groep waren kon de eigen leerkracht andere werkzaamheden verrichten.

Resultaat

Behandelde kerndoelen: 42, 44, 45

Basisvaardigheden:  Creatief denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken

De leerlingen hebben veel geleerd over beweging en over energie die op verschillende manieren doorgegeven kan worden. Ze hebben geleerd om eigen ideeën uit te leggen aan de rest van de groep, proefopstellingen te maken en weer aan te passen en om om te gaan met teleurstelling als het niet werkte zoals gedacht.

De leerkrachten hebben de tijd gebruikt om achterstallige administratie weg te werken en om bij te praten met collega’s