De activiteiten zijn grofweg in te delen in doe-activiteiten en denkactiviteiten. Als je de Geluksdag in zijn geheel, op een dag, gaat uitvoeren, is er een dagplanning beschikbaar. Daarin worden doe- en denkactiviteiten zoveel mogelijk afgewisseld. Je kunt er ook voor kiezen het programma over meerdere dagen te spreiden, en je eigen volgorde te bepalen.

Het is aan te raden altijd te starten met de startactiviteit “Wat is Geluk” en te eindigen met de slot activiteit “Recept voor een gelukkig schooljaar”.