Wanneer een artikel beschadigd is bij ontvangst, verzoeken wij je vriendelijk om dit zo snel mogelijk (het liefst binnen 2 maanden) na ontdekking van het gebrek naar ons terug te sturen. Liefst vergezeld van het aankoopbewijs.

Wanneer een artikel kapot gaat terwijl je dit al langer dan 14 kalenderdagen in je bezit hebt, dan verhelpen wij het probleem graag zo snel mogelijk. Dit doen wij, afhankelijk van het artikel en oorzaak van de beschadiging, door vervanging, reparatie of terugbetaling. Hierbij zal tenminste de wettelijke rechten van de consument worden gerespecteerd. De wettelijke garantie is van toepassing. Dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.