Klantcase – Augustinusschool

“Wij zijn tevreden over de wijze waarop Junior Campus de lessen uitvoerden. Voor de groepsleraren leverde het werkdrukvermindering op. De lessen werden voorbereid, materialen werden meegebracht en de lessen werden gegeven.

Deze wijze van externe ondersteuning zouden wij zeker aanraden bij andere onderwijsorganisaties. De lessen sluiten goed aan bij de visie en de doelen die in ons schoolplan staan”

Hijman ten Kaate – Directeur Augustinusschool

Over de Augusinusschool

De Augustinusschool is een wijkschool met leerlingen van verschillende culturele achtergronden. De school werkt met ‘Kaleidoscoop’, een methode die wordt gebruikt in groep Nul (peuters) en de onderbouw (kleuters) van de basisschool. Actief leren is de kern van dit onderwijsprogramma. Uitgangspunt is dat kinderen kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Deze manier van werken sluit goed aan bij de eigen ontwikkeling van de leerlingen. Zij leren hun eigen keuzes te maken en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. De leerkrachten ondersteunen dit door het creëren van een uitdagende, gestructureerde leeromgeving. Natuurlijk helpen zij de leerlingen waar nodig bij het oplossen van problemen.

De Augustinusschool is een school voor katholiek basisonderwijs. Door de grote diversiteit aan achtergronden van de leerlingen krijgen ook andere religies veel aandacht op school. Uitgangspunt is dat de school vanuit de eigen levensovertuiging zoekt naar raakvlakken met de andere godsdiensten. Het schoolgebouw biedt ruimte aan ruim 200 leerlingen. De groepen zijn gemiddeld rond de 23 leerlingen.

Uitdaging

De Augustinus school wilde alle kinderen meer en vaker in aanraking laten komen met Wetenschap & Technologie. Binnen de verschillende gebruikte methodes zijn veel lessen te vinden die een relatie met het onderwerp hebben, maar een cyclus van een aantal lessen ontbrak nog in ons aanbod.
Daarnaast wilde zij naar de midden- en bovenbouw toe, een voortzetting van de aanpak uit de onderbouw, waar vanuit de methodiek Kaleidoscoop al met ontdekkend en onderzoekend leren gewerkt wordt.

Junior Campus OOL lessenserie Science Lab - onderzoekend en ontwerpend leren

Oplossing

Junior Campus heeft vanuit haar expertise en ervaring met de Augustinusschool meegedacht om dit tot uitvoer te brengen en heeft geadviseerd om twee thema’s voor de kinderen van groep 3 t/m 8 in na- en voorjaar vier weken lang ten uitvoer te brengen. Het eerste thema was Science waarin alle leerlingen eigenlijk voor het eerst kennis maken met het doen van onderzoek. Het tweede thema was Elektriciteit voor de midden- en bovenbouw en Heelal voor de onderbouw. In deze thema’s konden de leerlingen de aangeleerde vaardigheden van onderzoekend leren verder inzetten en uitdiepen.

Resultaat

Kerndoelen: 42, 44, 45

Vaardigheden: Nieuwsgierig zijn, fantasie gebruiken, ideeen uitwisselen, waarnemen, de samenhang ontdekken, twijfelen, reflecteren, vertrouwen.

De kinderen waren erg enthousiast en deden fanatiek mee. Er werd veel aan woordenschat uitbreiding gedaan. De leerlingen uit de bovenbouw herkenden veel onderwerpen uit eerder aangeboden   wereldoriëntatielessen. Vooral het handelend bezig zijn met de proefjes en de verwondering wat het bracht was mooi om te zien. De kinderen werden op een andere wijze geconfronteerd met leren.

De Augustinusschool is tevreden over de wijze waarop Junior Campus de lessen uitvoerde. Voor de groepsleraren leverde het werkdrukvermindering op. De lessen werden goed voorbereid, materialen werden meegebracht en de lessen werden gegeven. Deze wijze van externe ondersteuning zouden wij zeker aanraden bij andere onderwijsorganisaties. En de lessen sluiten goed aan bij de visie en de doelen die in het schoolplan van de Augustines staan.