Klantcase – kennismakelaar Wetenschap en Technologie

“De samenwerking met Junior Campus is prima. Zij stellen zich open op, passen aan waar dat gewenst wordt, en werken duidelijk vanuit de gestelde doelen. Zowel de doelen vanuit het gezamenlijke project als de doelen van de leerlingen. Schoolleider ervaren JC als een betrouwbare partner, waar goed en snel mee te schakelen is”

Roel Spits – Kennismakelaar Wetenschap en Technologie gemeente Amsterdam

Over Roel Spits

Sinds 2016 werkt Roel in opdracht van de gemeente Amsterdam als kennismakelaar Wetenschap, Techniek en Technologie. Hij fungeert als spin in het web, ondersteunt basisscholen op het gebied van W&T, versterkt het Amsterdamse netwerk op het gebeid van maken en coding en draagt bij aan de LOB route tussen het primair en technisch voortgezet (beroeps) onderwijs.

Vanaf maart 2020 is Roel actief betrokken bij het Noodplan Leraren tekort. Vanuit zijn netwerk geeft hij mede invulling aan het organiseren van kwalitatief sterk aanbod voor o.a. de pijler W&T. Daarnaast ontzorgt hij directeuren in het basisonderwijs door beleidsstukken, projectplannen en/of administratieve verplichtingen (Burgerschap, Sociale Veiligheid, Verbeterplannen, Inspectiedocumenten) voor hen te schrijven of te actualiseren.

Uitdaging

De gemeente heeft het onderwerp Burgerschap hoog in het vaandel staan en in het kader hiervan zocht Roel voor drie basisscholen in Zuid en Nieuw-West een partij die zowel afzonderlijke leerlingenraden wilde draaien op elk van de drie scholen maar ook wilde meedenken over het opzetten van een gezamenlijke wijkraad.

OOL Project Leerlingenraad in actie

Oplossing

De leerlingenraad is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Het is een uitgelezen kan om de leerlingen in het klein te laten zie hoe een democratie werkt. N.a.v. de vraag van Roel begeleidt een docent van Junior Campus op vaste basis de leerlingenraden van basisschool De Notenkraker, de Nautilus en de Fiep Westendorp.
Tijdens de begeleiding maakten de leerlingen eerst kennis met “goed burgerschap”. Ze leerden wat democratie is en wat de rol van de burger is (uit onze projectlessen Burgerschap). Vervolgens hebben ze onderzocht wat zij als vertegenwoordigers van de school voor hun eigen school en buurt konden betekenen. Ze hebben onderzocht welke thema’s/elementen binnen de school aangepakt konden worden en hebben daarna de daad bij het woord gevoegd. Op alle drie de scholen zijn meerdere initiatieven al uitgevoerd.

Resultaat

Kerndoelen: 36 en 37

Vaardigheden: Samenwerken, ideeën uitwisselen, inleven in een ander, reflecteren, waarnemen, presenteren.

“De wijze van werken van Junior Campus onderstreept de uitgangspunten van burgerschap duidelijk. Zij bevorderen met hun lessen autonomie van leerlingen waarbij deze ervaren hoe zij regie en invloed kunnen uitoefenen op hun directe omgeving. Hiermee verhoogt JC de mate van participatie van jonge burgers op een mooie manier”, aldus Roel Spits.
De leerlingen van de leerlingenraden hebben geleerd om om te gaan met anderen meningen en om consensus te vinden. Ze hebben geleerd om van grote ideeën kleinere uitvoerbare projecten te maken. Hierdoor hebben ze gezien en gemerkt hoe ze zelf een positieve invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Op de Fiep Westendorp zijn er luchtverfrissers en douchegordijnen geplaatst in de kleedkamers en is er een aanzet gedaan tot het installeren van een redactieraad. Op de nautilus zitten kinderen tegenwoordig bij een vergadering om mee te praten over nieuwe thema’s, lessen en schoolreisjes. Op de Notenkraker hangen er tegenwoordig klokken in de kleedkamers en is er een film van de school gemaakt om nieuwe docenten aan te trekken.