Lesmethode Wereldoriëntatie

De doorlopende WO-lesmethode van Junior Campus biedt een volledig programma voor Onderzoekend en Ontwerpend leren in groepen 3 t/m 8. De SLO thema’s en inhoudslijnen van “Oriëntatie op jezelf en de wereld” zijn het uitgangspunt. De Junior Campus WO- lesmethode gaat uit van 4 modules per schooljaar. In iedere module worden een of meer SLO-inhoudslijnen contextrijk aangeboden. Alle OOL basisvaardigheden komen in de modules aan bod. Elke bouw wordt afgerond met een grote OOL Fair..

Tijdsduur

32 lessen van 1 uur per jaar per groep

Voor leerlingen uit

Groep 3 t/m 8

Geschikt voor

Basisschool

Behandelde kerndoelen

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Achtergrond

Junior Campus verzorgt al ruim 10 jaar lessenseries en projecten die gebaseerd zijn op Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Ons doel: OOL introduceren en implementeren op basisscholen zodat zoveel mogelijk leerlingen de benodigde basisvaardigheden kunnen ontwikkelen en ze op deze manier voorbereiden op de toekomst.

Inmiddels 10 jaar later zien wij dat het voor de meeste scholen nog steeds moeilijk is om OOL door het team zelf (structureel) een plaats te geven in het curriculum. De redenen zijn bekend: lerarentekort, werkdruk, overvolle programma’s, achterstanden door Corona en ga zo maar door. Scholen die uitkomst zoeken in een kant-en-klare Wereld Oriëntatie (WO) lesmethode komen vooralsnog veelal bedrogen uit. De huidige WO methodes beloven op OOL gericht te zijn maar in de praktijk blijkt dat het vaak gaat om opzoeken i.p.v. onderzoeken. Een andere veelgehoorde klacht is dat er bij de meeste methodes veel voorbereiding van de leerkracht gevraagd wordt en het te veel lestijd kost om het goed te doen.

In deze snel veranderende wereld is het belangrijk dat kinderen voorbereid worden op een voor hen nog onbekende toekomst en nog onbekende beroepen. Het is daarom van groot belang dat zij vaardigheden aangeleerd krijgen die hen in staat stellen om creatieve oplossingen te vinden, flexibel te zijn, kritisch te denken, samen te werken en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Daarmee kunnen ze kritisch maar positief naar zichzelf en de wereld om hen heen kijken en zichzelf en mogelijk de wereld verbeteren.

Om deze redenen heeft Junior Campus het afgelopen jaar zelf een doorlopende lesmethode Wereldoriëntatie ontwikkeld die 100% gebaseerd is op OOL. Gebaseerd op onze ervaringen uit de praktijk hopen we op deze manier de nog aanwezige drempels voor OOL-onderwijs weg te nemen, scholen en leerkrachten te ontlasten en een echt alternatief te kunnen bieden. Naast deze leerlijn heeft Junior Campus ook haar eigen vakdocenten opgeleid in het geven van de lessen binnen deze specifieke leerlijn.

De indeling van de lesmethode

De Junior Campus lesmethode gaat uit van vier modules per schooljaar. In iedere module worden een of meer SLO-inhoudslijnen contextrijk aangeboden. Alle OOL basisvaardigheden komen in de modules aan bod. Elke bouw wordt afgerond met een OOL Fair. De leerlingen doorlopen een volledige onderzoeks- of ontwerpcyclus en tonen de uitkomsten en het proces op een zelf opgezette en georganiseerde tentoonstelling. In deze “proeve van kunnen” komen alle vaardigheden aan bod waar de leerlingen in de voorgaande periode mee geoefend hebben.

Opzet lesmethode

De doorlopende lesmethode van Junior Campus biedt een volledig programma voor Onderzoekend en Ontwerpend leren in groepen 3 t/m 8, waarbij de SLO thema’s en inhoudslijnen van “Oriëntatie op jezelf en de wereld” het uitgangspunt zijn. Hiermee krijgen zowel Wereldoriëntatie als Onderzoekend en Ontwerpend leren structureel een plek in het curriculum.

7 stappen onderzoekend en ontwerpend leren - Junior Campus

De leerlingen maken kennis met en trainen de benodigde vaardigheden voor Onderzoekend en Ontwerpend leren.

In de verschillende contextrijke modules staan de de SLO inhoudslijnen voor het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld” centraal.

De Junior Campus Vakleerkracht

Indien uw eigen leerkrachten niet of nog onvoldoende getraind zijn in de methodiek en didactiek van OOL, dan kunt u de Junior Campus Vakleerkracht OOL/WO inzetten. Onze vakleerkrachten zijn specialisten op het vlak van OOL. De lesmethode gecombineerd met een vakleerkracht is een oplossing binnen het roostermodel. Hierbij wordt uitgegaan van lessen van 60 minuten per groep per week.
De Junior Campus vakleerkracht OOL/WO geeft wekelijks een of meerdere dagen/dagdelen les, is een vast gezicht binnen de school en maakt daardoor deel uit van het schoolteam.

Coaching en training docenten - Junior Campus

Prijsinformatie

Lesmethode Wereldoriëntatie

39per leerling per jaar
  • 32 leuke onderzoekende lessen per groep per jaar
  • Uitgebreide lesbrieven, docenten handleiding en digitale ondersteuning
  • Maakt gebruik van materialen die doorgaans op school aanwezig zijn
  • Op verzoek verzorgt Junior Campus een vakdocent

Vakdocent

70per uur
  • Specialist op het vlak van OOL
  • Getrained door JC in de lesmethode
  • Overlegt actief met de school
  • Verzorgt evaluaties, schrijft rapporten etc.

Deze lessen ook bij jou op school ?