Ons Aanbod2019-01-14T19:27:40+00:00
  • Junior Campus onderzoekend en ontwerpend leren in de praktijk

Werkdrukverlaging

Om  de docenten elke week een uur vrij te spelen, heeft Junior Campus een speciaal programma ontwikkeld om 1, 2 of 3 dagen in de week  op de school science lessen te geven. Junior Campus komt met twee docenten naar school en neemt al naar gelang 1 uur een of meerdere klassen over. Tijdens dit uur kan de docent andere taken verrichten zoals administratief werk, bijscholing of kijken bij collega’s. De school vangt op deze manier twee vliegen in 1 klap. De leerlingen krijgen allemaal leuke en leerzame science lessen op niveau, raken vertrouwd met het ontwerpend en onderzoekend leren en de docent heeft structureel wat extra tijd! Het programma wordt in overleg samengesteld en geldt voor alle groepen van de school

Cursussen en workshops

Onderstaande cursussen en workshops zijn zowel geschikt als naschoolse aktiviteit, als binnenschoolse en  als aktiviteit tijdens de overblijf. De lessen vinden op school of BSO plaats. Junior Campus regelt de inschrijving, de facturering en de communicatie met de ouders

Water
Geluid
Licht
Scheikunde
Biologie
Bouwkunde
Filosofie
Magic
Elektriciteit
Heelal
Science Lab
Transport 2
Transport 3
Transport 1
Duurzaamheid

Schoolbrede lessen

Deze lessen zijn beschikbaar voor groep 1 t/m groep 8 en zijn geschikt voor een speciale dag, kunnen gebruikt worden voor een themaweek of bij de werkdrukverlaging. In overleg met de school kan ook voor een ander thema gekozen worden. Junior Campus levert de lesbrieven en en instrueert indien nodig de docenten. De materialen die nodig zijn voor de lessen zijn veelal op school voorhanden.

.

Detective Science
Dag van Pi
Dag van de chemie
Elektriciteits-dag
Themaweek Het Brein
Themaweek Het Heelal
Themaweek Superhelden
Themaweek Archimedes
Themaweek Newton
Themaweek Verleden & Toekomst

Lesmethode

W&T

De lesmethodes van Junior Campus zijn geschikt voor alle groepen. Voor elke docent is een uitgebreide handleiding aanwezig. De lessen zijn op elk moment inpasbaar en kunnen gebruikt worden bij taal, reken, geschiedenis en aardrijkskundelessen.

Junior Campus Camp

De kampen van Junior Campus vinden plaats op de eigen school tijdens de schoolvakanties. er kan gekozen worden voor 1 dag, drie dagen of 5 dagen. Tijdens elk kamp is er uiteraad veel aandacht voor Wetenschap & Technologie maar ook sport en kunst spelen een belangrijke rol.

Fun & Science
Arts & Science
Water & Science

O&O in de klas

Deze lessen zijn bestemd om de groepen 4 t/m 6 kennis te laten maken met Onderzoekend & Ontwerpend leren. De lessenreeks bestaat uit drie lessen van een uur waarin de leerlingen in groepjes een uitdaging aangaan of een oplossing moet zoeken voor een aangegeven probleem. Creativiteit en samenwerken zijn belangrijke benodigde eigenschappen.

Raket
Parachute
Auto

Uitdagende Plusklas

Deze lessen zijn geschikt vanaf groep 6 en gaan dieper in op een specifiek onderwerp binnen de wetenschap. Deelnemers moeten creatief denken, oplossingsgericht zijn en de uitkomsten kunnen presenteren.

Zwaartekracht
Lucht- en waterdruk
Elektriciteit
Neem contact op

Onderzoekend en ontwerpend leren bij jou op school of BSO?

Neem vrijblijvend contact met ons op - wij helpen je graag
Neem contact op