Oplossingen voor elke uitdaging

Ons Aanbod

Junior Campus vindt het belangrijk dat kinderen op de basisschool zich vaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) eigen maken. De ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld om ons heen volgen elkaar in hoog tempo op. Zo snel, dat we eigenlijk niet goed weten hoe die wereld er over twintig jaar uit zal zien. Zeker is wel dat er banen zullen zijn die we nu nog niet kennen. Kennis is nu op Internet al ruim voor handen. Vaardigheden om zich staande te houden in een onzekere en snel ontwikkelende omgeving worden steeds belangrijker. Om goed te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij moeten leerlingen een actieve, kritische, onderzoekende en probleemoplossende houding ontwikkelen.

In onderstaande afbeelding kunt u een overzicht vinden van ons aanbod en hoe en wanneer u onze diensten kunt inzetten.

science fair wereldoriëntatie - Junior Campus

Lesmethode Wereldoriëntatie & OOL

Junior Wereld Campus biedt een hele nieuwe methode voor Wereldoriëntatie voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Met JWC krijgt een leerling tijdens de basisschooltijd alle inhoudslijnen van Wereldoriëntatie (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld om je heen) aangeboden. In een schooljaar vullend programma van 40 lessen worden alle basisvaardigheden van OOL aangeleerd. Bovendien dekt het volledige programma van Junior Wereld Campus ook nog eens minimaal 95% van de SLO aanbodsdoelen en wordt er veel aandacht aan taal-, reken- en digitale vaardigheden besteed.

OOL Lessenseries

De lessenseries van Junior Campus zijn gericht op het aanleren van en comfortabel worden met de basisvaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend leren. Aan de hand van thematische lessen, komen de kinderen met deze basisvaardigheden in aanraking. Het doel is een onderzoekende basishouding te stimuleren, waarbij nieuwsgierigheid en het stellen van vragen centraal staan. Alle basisvaardigheden komen ruim aan bod. De lessen worden gegeven door de JC docent of de eigen (getrainde) leerkracht. Een aantal lessenseries zijn verkrijgbaar als online lessen en bijbehorend materiaal, hierbij is geen leerkracht nodig.

Onderzoekend leren Blijft een ei drijven in zout water?
OOL Project Leerlingenraad in actie

OOL Projecten

De OOL projecten van Junior Campus bieden gelegenheid om een gehele onderzoeks- en/of ontwerpcyclus te doorlopen. Enige mate van ervaring met de basisvaardigheden van OOL wordt bij aanvang van de projecten aanwezig verondersteld. Aan de hand van een realistisch/actueel vraagstuk of een aansprekend probleem gaan de leerlingen in groepen aan de slag. Leerlingen werken gedurende meerdere weken een of meerdere uren aan het project. De projecten kunnen begeleid worden door een ervaren Junior Campus docent maar ook door de eigen (getrainde) leerkracht.

Coaching en Training leerkrachten

Junior Campus coacht en begeleidt de leerkrachten bij de eerste stappen op het gebied van OOL in combinatie met de op school gebruikte lesmethode. Tijdens deze sessies krijgt het team voldoende ruimte en tijd om zelf de lesmethode te onderzoeken en te toetsen op de mate van OOL, nieuwe opdrachten te ontwikkelen, uit te voeren en te verbeteren. In de terminologie van OOL betekent dat dat de leerkracht ook vooral zelf moet ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Door het proces in kleine stapjes te doorlopen, heeft borging van OOL in het curriculum de meeste kans van slagen.

Coaching en training docenten - Junior Campus

In een klap voldoen aan alle eisen en kerndoelen

Vanuit de overheid worden veel voorwaarden gesteld waaraan het huidige onderwijs moet voldoen. Er zijn kerndoelen voor de verschillende vakken, scholen moet op enige wijze aan Wetenschap en Technologie doen, leerlingen (en leerkrachten) moeten nieuwe vaardigheden aanleren waarmee ze in de toekomst nieuwe uitdagingen aan kunnen gaan, en scholen moeten leerlingen in staat stellen om de talenten te vinden en te ontwikkelen. Door Junior Campus in huist te halen zijn scholen verzekerd van de juiste benadering van W&T onderwijs en de daarbij behorende kerndoelen. In al onze lessen en projecten worden alle vaardigheden van OOL en de 21st century skills uitgebreid aangeleerd en geoefend. Maar bovenal zijn de lessen en projecten heel erg leuk om te doen en komen de leerlingen er spelenderwijs achter wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.