SOLLICITEREN BIJ JUNIOR CAMPUS

Algemeen

Junior Campus is voor basisscholen dé aanbieder van lessen op het gebied van Wetenschap en Technologie (W&T) en heeft zich in de loop van de tijd gespecialiseerd in Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Dit betekent dat de leerlingen in de lessen van Junior Campus veel vrijheid krijgen in creativiteit en het vinden van oplossingen. De lessenseries zijn thematisch opgezet. Denk hierbij aan scheikunde, natuurkunde, heelal, water, transport, filosofie, geluid, duurzaamheid en nog veel meer.

Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Waar in een reguliere les de docent eerst uitleg of instructie geeft, waarna de kinderen aan de slag gaan, is het bij onderzoekend leren omgekeerd. In onze lessen worden de kinderen eerst geconfronteerd met een “verwonderingsmoment”; een proefje waarbij ze denken “hoe kan dit?”, “waarom gebeurt dit?”, of een opdracht die ze niet eerder hebben uitgevoerd en waardoor ze vragen hebben. De rest van het lesuur wordt besteed aan het vinden van antwoorden op hun vragen.

In onze lessen komen de basisvaardigheden voor een onderzoekende houding veel terug. Zaken als (durven) vragen stellen, samenwerken, zintuigen gebruiken, formuleren, concluderen, divergent denken, etc. Hierin worden ze in het reguliere onderwijs (helaas) nog weinig getraind. De rol van onze docenten is dan ook meer een van procesbegeleider dan instructeur.

Zelf leren

We werken bij Junior Campus veel met studenten die veelal geen concrete leservaring hebben. Wanneer je bij ons komt werken doorloop je zelf ook een leerproces:

  1. Bij interesse en beschikbaarheid, ga je eerst enkele naschoolse lessen (’s middags) meelopen met een ervaren JC-docent. Om te ervaren wat het inhoudt en of het bij je past.
  2. Wanneer het meelopen goed is bevallen, dan doorloop je eerst een basistraining, waarbij je wordt bijgespijkerd op het gebied van didactiek, pedagogiek en onderzoekend leren. Op dat moment vragen we ook een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor je aan.
  3. Vervolgens ga je eerst zelfstandig een naschoolse cursus geven. Dit betekent dat je enkele weken (6-10) achtereen, 1x per week een uur, op dezelfde middag van de week, met hetzelfde groepje kinderen (maximaal 12) met een thematische cursus aan de slag gaat. Vanzelfsprekend komen we ook dan op lesbezoek en wordt, waar noodzakelijk of gewenst, nadere ondersteuning en begeleiding geboden.
  4. Als je meer ervaring hebt en laat zien dat het goed gaat (en je beschikbaarheid laat het toe), dan kun je ook op projecten tijdens schooltijd ingezet worden. Hierbij gaat het vaak om hele schooldagen/dagdelen met hele groepen, van veelal 30 leerlingen, waarbij je met een collega samenwerkt. Ervaring is hierbij echt noodzakelijk, vandaar dat we onze meer ervaren docenten op deze projecten inzetten. Ook wanneer je verder gevorderd bent, worden er nog verdiepingstrainingen aangeboden.

Wanneer je wel al leservaring hebt (vanuit werk of opleiding), dan volg je een aangepaste en versnelde procedure.

Voorwaarden

Uit het voorgaande is af te leiden dat een potentiële Junior Campus docent over het volgende beschikt:

  • Enthousiasme;
  • Een onderzoekend basishouding;
  • Beschikbaarheid op een of meer middagen per week, gedurende een langere periode.

Iets voor jou? Neem dan snel contact met ons op door het formulier hieronder in te vullen of door een mail te sturen aan info@juniorcampus.nl

SCHRIJF JE IN ALS DOCENT

Laat je gegevens hier achter en dan nemen we snel contact met je op