Hoe kan ik de geluksdag het beste gebruiken in de klas?

De inhoud van de activiteiten kan het beste op een digibord of groot scherm getoond worden. Bij een aantal activiteiten wordt een korte video getoond en/of illustraties om de oefening te verduidelijken. PS: Voor een aantal activiteiten heb je materialen nodig zoals papier, scharen, wol, of [...]

Hoe kan ik de lessen het beste voorbereiden?

De activiteiten vereisen een minimale voorbereiding van de leerkracht. Voor iedere activiteit is het doel beschreven (hier vindt je vaak ook achtergrond informatie), een beschrijving van jouw rol als leerkracht en welke materialen er nodig zijn. Lees dit van te voren goed door. Er [...]

Is er een vaste volgorde voor de activiteiten?

De activiteiten zijn grofweg in te delen in doe-activiteiten en denkactiviteiten. Als je de Geluksdag in zijn geheel, op een dag, gaat uitvoeren, is er een dagplanning beschikbaar. Daarin worden doe- en denkactiviteiten zoveel mogelijk afgewisseld. Je kunt er ook voor kiezen het programma over [...]