OOL Projecten

De OOL projecten van Junior Campus bieden gelegenheid om een gehele onderzoeks- en/of ontwerpcyclus te doorlopen. Enige mate van ervaring met de basisvaardigheden van OOL wordt bij aanvang van de projecten aanwezig verondersteld. Aan de hand van een realistisch/actueel vraagstuk of een aansprekend probleem gaan de leerlingen in groepen aan de slag. Leerlingen werken gedurende meerdere weken een of meerdere uren aan het project. De projecten kunnen begeleid worden door een ervaren Junior Campus docent maar ook door de eigen (getrainde) leerkracht.

Onderstaand vindt u de projecten die momenteel beschikbaar zijn: