OOL Training leerkrachten

Junior Campus ondersteunt leerkrachten(teams) bij:
  • het bewustworden en ontwikkelen van de eigen onderzoekende basishouding en vaardigheden,
  • herkennen van OOL-opdrachten en basisvaardigheden in gehanteerde lesmethodes
  • het zelf (voordoen, samen doen, zelf doen) ontwikkelen van (aanvullend) OOL lesmateriaal.
Wanneer de school lessenseries of projecten van Junior Campus inzet en ervoor kiest deze te laten uitvoeren door de eigen leerkrachten, dan worden de betreffende leerkrachten in drie korte bijeenkomsten door Junior Campus getraind en gecertificeerd.