Virtueel leren

Het is mogelijk om daar waar nodig, kleinere groepen te begeleiden via Zoom of Team. Op deze manier blijft het contact bestaan met de Junior Campus docent en kunnen eventuele vragen en opmerkingen gelijk besproken worden.

Onderstaand vindt u de lessen en projecten die momenteel beschikbaar zijn: